Las autoridades sanitarias gallegas ante la proliferación de brotes y casos de coronavirus importados que están surgiendo, toma medidas para xcortar el riesgo de transmisión del coronavirus.

De modo que el Servicio Galego de Saúde (SERGAS) indica que  pide que todos los viajeros que vengan a Galicia se pongan en contacto con el 061, aunque no tengan síntyomas, para estabelcer un cierto control.

El conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Jesús Vázquez Almuiña declaró que «calquera persoa que chegue a Galicia e que non teña médico de cabeceira asignado, é dicir, calquera que veña doutra comunidade, non só doutro país, que se poña en contacto inmediatamente co sistema sanitario galego, e nós empezamos cunha pequena enquisa inicial, e, despois, se hai que facerlle probas xa se lle manda ao illamento. O fundamental non é que haxa un caso ou outro caso senón que non sumen, que non haxa unha persoa que poida circular coa sospeita de que sexa positivo», aseguró el conselleiro de Sanidade.