hai que sair de casa con un consentimento por escrito para manter relacións e piropear