Na miña epoca, levar air jordan, ere ser xente doutro estandin.